Avís legal

Avís legal

SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L.

Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

En conseqüència, s’informa dels extrems següents:

1.- El domini d’Internet www.teatrecondal.cat constitueix el lloc web del Teatre Condal que té per objecte fundacional activitats d’explotació del negoci de l’espectacle, així com també, la producció d’espectacles.

2.- SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. té la seva seu social a l’avinguda Paral·lel, 91, de Barcelona.  I està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 23961, foli 0026, fulla 61819.

3.- SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. té el CIF B60133691.

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE), accessible a l’adreça d’Internet www.teatrecondal.cat, i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris).

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L’accés al WEBSITE www.teatrecondal.cat atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL.

El contingut d’aquest AVÍS LEGAL pot patir modificacions, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’AVÍS LEGAL publicat per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. en el moment en què l’usuari accedeixi al seu WEBSITE. Per tant, cada vegada que l’usuari accedeixi al WEBSITE haurà de llegir atentament aquest AVÍS LEGAL.

Així mateix, l’accés al WEBSITE www.teatrecondal.cat es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest AVÍS LEGAL.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. a través del seu WEBSITE www.teatrecondal.cat, de conformitat amb la llei, aquest AVÍS LEGAL i altres avisos i instruccions posats en coneixement de l’usuari, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del WEBSITE no exigeix una prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun d’aquests serveis o productes que s’ofereixen a través del WEBSITE podria estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari el durà a terme SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest WEBSITE.

Amb caràcter general, els serveis que SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. presta als usuaris, visitants afiliats i socis, a través del seu WEBSITE  www.teatrecondal.cat, són gratuïts, a no ser que, en casos concrets, s’especifiqui el contrari.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. i els usuaris, SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. garanteix mitjançant aquest avís, la privacitat dels serveis en línia d’acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar a SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis que ofereix SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. al seu WEBSITE.
Tanmateix, els usuaris cediran aquestes dades durant el procés de compra d’entrades d’aquest WEBSITE doncs són necessàries per poder dur a terme la gestió i seguiment fins que l’espectacle per al qual van ser adquirides les entrades s’hagi celebrat. Només en el cas que l’usuari hagués marcat la casella de negació del tractament de les seves dades amb finalitats comercials, aquestes dades no serien facilitades a SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L.

Els usuaris consenten el tractament d’aquestes dades personals per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. en els termes d’aquesta política de protecció de dades de caràcter personal.

· Finalitat del tractament de dades

Les dades personals dels usuaris s’incorporaran en fitxers de SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. amb les finalitats de gestió de clients i de prospecció comercial i publicitat, inclòs l’enviament (via postal, e-mail, SMS o qualsevol altre mitjà electrònic) de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies del Grup Focus.

· Cessió de dades de tercers

Per a fins directament relacionats amb les finalitats indicades, les dades personals dels usuaris es podran cedir a altres empreses del Grup Focus o als seus proveïdors/col·laboradors sempre que aquests siguin promotors del sector cultural i existeixi un conveni prèviament signat. Les empreses del Grup Focus a les que SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. podria cedir les dades són: SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, S.A., SERVEIS ESCÈNICS GOYA, S.L., SERVEIS ESCÈNICS ROMEA, S.L., CENTRE D’INVESTIGACIÓ I RECERCA TEATRAL I ARTÍSTICA S.A. (La Villarroel) i SERVEIS PER A LA GESTIÓ D’ESPECTACLES I EVENTS CULTURALS, S.L. .

· Drets dels usuaris

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant un e-mail enviat a info@teatrecondal.cat o mitjançant una carta dirigida a SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., avda. Paral·lel, 91, 08004 Barcelona (Espanya), acompanyant còpia de document oficial identificatiu en qualsevol cas.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., o, per compte d’aquesta, un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i les pàgines del WEBSITE. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per enregistrar les activitats de l’usuari al WEBSITE.

Les cookies utilitzades per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles  les dades personals de l’usuari.

Quan l’usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per a la qual cosa haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor de SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, que permeti, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin enregistrat prèviament, accedir a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament per a ells sense haver d’enregistrar-se en cada visita. Es fan servir també per mesurar l’audiència i els paràmetres del tràfic, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i perquè impedeixi que s’instal·lin al vostre disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis, la prestació dels quals requereixi el previ registre o login.

Així mateix, els servidors web de SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Tota aquesta informació queda enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb el fi d’obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

Actualment, s’està mesurant amb les solucions de Google Analytics. Aquestes solucions utilitzen marques a les pàgines i cookies anònimes per analitzar allò que succeeix a les nostres pàgines. Pots veure més informació sobre la política de privacitat a Google Analytics.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. inclou al seu WEBSITE una sèrie de continguts propis d’una publicació electrònica, elaborats per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (en endavant referits de forma genèrica com a CONTINGUTS).
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. proveeix als seus usuaris a través del WEBSITE, de múltiples serveis (en endavant SERVEIS).
Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., fent-los arribar tot el que disposa aquest apartat.

· Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del buscador del WEBSITE:

Els continguts de les pàgines web a les quals els usuaris accedeixen a través del servei de buscador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris que hi estan interessats, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. En cas de discrepàncies entre allò que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., per la qual cosa, en cap cas, SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. se’n fa responsable.
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l’accés als continguts, les informacions, la publicitat, les opinions, els conceptes i les imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic, i que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o que continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.
En el moment en què SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. tingués coneixement que alguns dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic o que continguessin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procediria a retirar-los.
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la captació i l’ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, la publicitat, i les opinions facilitades pels usuaris al WEBSITE.
En qualsevol cas, SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. no es fa responsable dels continguts, les informacions i les imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L.; encara que apareguin al WEBSITE en virtut d’un conveni de col·laboració signat o pactat per SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L.

· Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:

SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. no es fa responsable de l’edició, la revisió, la censura i la verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o d’hipervincles inclosos al WEBSITE.
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. no es fa responsable de cap de les informacions, les opinions i els conceptes que s’emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirectament a través d’aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al qual s’accedeixi a través del WEBSITE, a través d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin a aquesta pàgina web interconnectada.
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del WEBSITE, la responsabilitat dels quals és exclusiva de la persona que hi accedeixi o que en faci ús.
Els usuaris es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

· Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:

SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’oferir aquesta prestació de forma satisfactòria.
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. podrà, quan ho consideri convenient, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc, ni dret, a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat.
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica.
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin en el WEBSITE a través d’aquestes dades.

· Exempció de responsabilitat a les promocions de SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. o de tercers incloses al WEBSITE:

SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. exclou qualsevol tipus de responsabilitat per la manca de disponibilitat de la promoció deguda a problemes de caràcter tècnic no imputables al WEBSITE o al tercer organitzador d’aquesta.
Igualment, SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés en aquest WEBSITE, especialment en aquells casos en què el procés de compra o contractació es du a terme directament en la pàgina web del tercer, encara que apareguin distintius o un marc amb els elements gràfics del WEBSITE (branding).

· Exempció de responsabilitat per l’ús indegut de les claus dels usuaris:

En cas d’haver-hi, els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d’identificació i accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE. Aquesta identificació es compon del codi secret o clau i del nom de l’usuari.
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés, si existissin, dels usuaris, per a l’accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE que en requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol tipus de mal ús pels usuaris, la pèrdua o l’oblit, ni l’ús indegut per tercers no autoritzats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el WEBSITE i siguin difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva de SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. o és SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. qui ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.
En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, són, així mateix, d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.
SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d’acord exprés amb tercers.
Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l’únic fi d’emmagatzemar-los, de fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat.
Al marge d’allò anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que se citi la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. i, si escau, de tercers col·laboradors. L’incompliment d’allò anterior facultarà SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:
– La presentació d’una pàgina del WEBSITE en el marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., mitjançant la tècnica denominada “framing”, si no compta amb l’exprés consentiment per escrit de SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L.
– La inserció d’una imatge difosa en el WEBSITE en una pàgina o base de dades que no pertanyi a SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., mitjançant la tècnica denominada “in line linking”, si això no compta amb l’expressa autorització de SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L.
– L’extracció i l’ús dels elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., conforme a les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext (hipervincles) a una altra website adreçats a la pàgina inicial d’aquest WEBSITE o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin a una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d’aquest.
Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. o, si escau, a tercers col·laboradors.
Tots els noms comercials, les marques o els signes distintius, els logotips, els símbols, les marques mixtes, les figuratives o les nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. o és SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L. qui en disposa, amb autorització prèvia, el dret d’ús, i es troben protegits per la legislació vigent en aquest sentit.

MENORS D’EDAT

L’ús dels serveis disponibles en aquest WEBSITE per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’Internet d’aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable a aquest AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest WEBSITE susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. L’usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Crèdits Web:

Programació i Manteniment: SEIC.cat

Disseny Web & Front-end: vueloIV.com